Återkallelse- och returrätt för konsumenter

"Konsumenter" är i juridisk mening fysiska personer som är myndiga och har en minimiålder på 18 år och som genomför en onlineköpstransaktion som till övervägande del inte kan tillskrivas vare sig hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.)

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra en onlinebeställning som gjorts hos Non-stop dogwear AS inom sextio (60) dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit emot den sista produkten, förutsatt att du har beställt flera produkter inom ramen för en standardbeställning och dessa produkter levereras separat;

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller en e-post) om ditt beslut att dra tillbaka från det aktuella köpeavtalet:

Non-stop dogwear AS
Till
Kundtjänst
Holtevegen 395,
2372 Brøttum
Norge
Tel.: +47 950 92 413
support@nonstopdogwear.com

Du kan använda den bifogade modellen för återkallelseformulär för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt.

I det första fallet ber vi dig att fylla i det bifogade återkallelsesformuläret elektroniskt och skicka det till support@nonstopdogwear.com

eller skicka oss något annat entydigt återkallelseuttalande. Om du använder vårt återkallelsesformulär kommer vi snabbt att skicka dig en bekräftelse (t.ex. via e-post) om mottagandet av en sådan annulleringsnotifikation.

För att säkerställa ångerfristen är det viktigt att du skickar meddelandet om din ångerrätt innan den föregående ångerfristen löper ut.

 

KONSEKVENSER AV DIN ÅNGRAN

Om du ångrar ditt respektive köpeavtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppstår på grund av att du har valt en leveransform som inte är den mest rimliga standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom trettio (30) dagar från den dag då vi mottog meddelandet om återkallelsen av detta köpeavtal från dig. Vi kommer att använda samma betalningsmedel som du ursprungligen använde vid den ursprungliga transaktionen för denna återbetalning om inte annat uttryckligen har avtalats med dig och du kommer inte att debiteras några avgifter i samband med denna återbetalning. Om du har fått de respektive produkterna med en fakturabetalningsmetod och redan har betalat fakturan för de berörda varorna, kommer vi att behöva dina bankkontouppgifter för att genomföra återbetalningen.

Vi har rätt att hålla inne eventuell återbetalning tills de berörda produkterna har returnerats till oss eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka produkterna till oss, beroende på vilket som inträffar först.

Vi accepterar endast returer av produkter som du har köpt i vår onlinebutik. Om du har köpt våra produkter från en återförsäljare, återförsäljare eller distributör (härefter -Återförsäljare-), måste du returnera de köpta produkterna till den berörda Återförsäljaren. Dessutom förbehåller vi oss rätten att minska det belopp som ska återbetalas till dig om de returnerade produkterna inte är i gott skick, till exempel om de har använts mer än att prova ut produkten, är smutsiga av djurhår eller på annat sätt är täckta av smuts, eller visar andra tecken på slitage.

Du är skyldig att returnera produkterna till oss snarast och i alla fall senast inom sextio (60) dagar från och med dagen då du meddelar oss om återkallelsen av det aktuella onlineköpeavtalet. Tidsfristen anses vara uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan den föregående 60-dagarsfristen löper ut. Eventuella direkta kostnader för att returnera produkterna ska bäras av dig om inte annat föreskrivs i tillämpliga tvingande lagar och du ska vara ansvarig för eventuell värdeminskning och/eller defekt på produkterna som kan tillskrivas ditt hanterande och som inte har varit nödvändigt för att kontrollera skicket, egenskaperna och funktionaliteten hos de produkter du har beställt från vår webbutik.

Version: 1 januari 2023

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp