Tilbakekallings- og returrettigheter for forbrukere

"Forbrukere" er i juridisk forstand fysiske personer som er myndige og har en minimumsalder på 18 år, som inngår en nettbasert kjøpstransaksjon som i stor grad ikke kan tilskrives hans eller hennes kommersielle eller uavhengige yrkesaktiviteter.

ANGRERETT

Du har rett til å angre på en nettbestilling hos Non-stop dogwear AS innen seksti (60) dager uten å oppgi noen grunner. Angrefristen begynner å løpe fra den dagen du eller en tredjepart som du har utpekt, som ikke er transportøren, har tatt i besittelse av det siste produktet, forutsatt at du har bestilt flere produkter innenfor rammen av en standard bestilling og disse produktene blir levert separat;

For å utøve din angrerett må du informere oss ved hjelp av en klar erklæring (for eksempel et brev sendt med posten eller en e-post) om din beslutning om å trekke deg fra den aktuelle kjøpsavtalen:

Non-stop dogwear AS
Til oppmerksomheten til
Kundeservice
Holtevegen 395,
2372 Brøttum
Norge
Tlf.: +47 950 92 413
support@nonstopdogwear.com

Du kan bruke vedlagte modell for angreskjema til dette formålet, men det er ikke obligatorisk.

I det første tilfellet ber vi deg om å fylle ut det elektroniske skjemaet for angreskjema og sende det til support@nonstopdogwear.com

eller sende oss en annen utvetydig angreerklæring. Hvis du bruker vårt angreskjema, vil vi umiddelbart sende deg en bekreftelse (for eksempel via e-post) om mottak av en slik kanselleringsmelding.

For å sikre angreretten er det tilstrekkelig at du sender meldingen om utøvelse av din angrerett før utløpet av den nevnte angrefristen.

 

KONSEKVENSER AV DIN ANGRERETT

Hvis du angrer på den aktuelle kjøpsavtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggsomkostninger som oppstår som følge av at du har valgt en annen leveringsmetode enn den mest rimelige standardleveringen som tilbys av oss), umiddelbart og senest innen tretti (30) dager fra den dagen vi mottok meldingen om angreretten fra deg. Vi vil bruke samme betalingsmiddel som du opprinnelig brukte under den opprinnelige transaksjonen for denne tilbakebetalingen, med mindre det er uttrykkelig avtalt noe annet med deg, og du vil ikke bli belastet noen gebyrer i forbindelse med denne tilbakebetalingen. Hvis du har mottatt de aktuelle produktene med en fakturabetalingsmetode og allerede har betalt fakturaen for de aktuelle varene, vil vi be om bankkontodetaljene dine for å kunne gjennomføre tilbakebetalingen.

Vi har rett til å holde tilbake enhver tilbakebetaling til produktene er returnert til oss, eller til du har fremlagt bevis for at du har sendt produktene tilbake til oss, avhengig av hva som skjer først.

Vi godtar bare retur av produkter som du har kjøpt i vår nettbutikk. Hvis du har kjøpt våre produkter fra en tredjeparts forhandler eller distributør (heretter kalt "Forhandler"), må du kun returnere de kjøpte produktene til den nevnte Forhandleren. I tillegg forbeholder vi oss retten til å redusere beløpet som skal refunderes til deg hvis de returnerte produktene ikke er i riktig stand, for eksempel hvis de har blitt brukt utover en kort prøveperiode, er skitne fra dyrehår eller på annen måte er dekket av skitt, eller viser andre tegn på slitasje.

Du er forpliktet til å returnere produktene til oss umiddelbart og i alle tilfeller senest innen seksti (60) dager fra den dagen du informerer oss om tilbakekallingen av den respektive nettkjøpsavtalen. Fristen anses for å være overholdt hvis du sender produktene før utløpet av den nevnte 60-dagers fristen. Eventuelle direkte kostnader ved retur av produktene skal dekkes av deg, med mindre annet er fastsatt i gjeldende obligatorisk lovgivning, og du er ansvarlig for eventuell verdiforringelse og/eller defekt ved produktene som kan tilskrives din håndtering, som ikke har vært nødvendig for å sjekke tilstanden, egenskapene og funksjonaliteten til produktene du har bestilt fra vår nettbutikk.

Versjon: 1. januar 2023

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig